Ergonomi

Arbejdsmiljøreformen pr. 1. januar 2005 medførte, at samtlige danske virksomheder skal screenes indenfor 7. år efter smiley-systemet.
Der bliver lagt stor vægt på den enkelte virksomheds egen indsats for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

firmafys-fyn tilbyder løbende hjælp til:

  • Indretning af arbejdspladser
  • Ensidigt gentaget arbejde (EGA)
  • Arbejdspladsvurdering (APV)
  • Ergonomisk tilpasning
  • Løfte/bæreteknik
  • Sundhedsfremme

BST-pligten blev ophævet pr. 1. januar 2005